Політика конфіденційності


Загальні положення

Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) визначає порядок обробки персональних даних, отриманих веб-сайтом https://expansion.pw та через соціальні мережі Facebook та Instagram.

1. Веб- сайт https://expansion.pw ставить своєю найважливішою метою та умовою здійснення своєї діяльності - дотримання прав і свобод людини та громадянина при обробці його персональних даних, у тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту та сімейну таємницю.

2.Ця політика щодо обробки персональних даних (далі – Політика) застосовується до всієї інформації, яку може отримати веб-сайт https://expansion.pw про його відвідувачів.

Основні поняття, що використовуються у Політиці

1. Персональні дані - будь-яка інформація, що відноситься прямо або опосередковано до визначеної або конкретної фізичної особи (суб'єкту персональних даних).

2.Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), блокування, видалення, знищення персональних даних;

3. Користувач – будь-який відвідувач сайту https://expansion.pw;

4. Надання персональних даних - дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певному колу осіб;

5.Знищення персональних даних – будь-які дії, внаслідок яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних та (або) внаслідок яких знищуються матеріальні носії персональних даних.

Веб-сайт https://expansion.pw може обробляти такі персональні дані Користувача:

1. Прізвище, ім'я, по батькові;

2. Номер телефону;

3. Адреса електронної пошти;

4. Також на сайті відбувається збір та обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. файлів cookie) за допомогою сервісів інтернет-статистики (Google Аналітика та інших).

5.Перелічені вище дані далі за текстом Політики об'єднані загальним поняттям Персональні дані. 

Цілі обробки персональних даних

1. Мета обробки персональних даних Користувача - укладання, виконання та припинення цивільно-правових договорів; надання доступу Користувачеві до сервісів, інформації та/або матеріалів, що містяться на веб-сайті https://expansion.pw; уточнення деталей замовлення.

2.Також веб-сайт https://expansion.pw має право надсилати Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, надіславши листа на адресу електронної пошти hello.expansion.pw@gmail.com з позначкою «Відмова від повідомлень про нові продукти та послуги та спеціальні пропозиції».

3.Знеособлені дані Користувачів, які збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії Користувачів на сайті, покращення якості сайту та його змісту.

Правові основи обробки персональних даних

1. Веб- сайт https://expansion.pw обробляє персональні дані Користувача лише у разі їх заповнення та/або надсилання Користувачем самостійно через спеціальні форми, розміщені на сайті. Заповнюючи відповідні форми та/або надсилаючи свої персональні дані, Користувач висловлює свою згоду з цією Політикою.

2.Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача у випадку, якщо це дозволено у налаштуваннях браузера Користувача (включено збереження файлів cookie та використання технології JavaScript).

Порядок збирання, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних

Безпека персональних даних, що обробляються веб- сайтом https://expansion.pw, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних та технічних заходів, необхідних для виконання у повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

1. Веб- сайт https://expansion.pw забезпечує збереження персональних даних та вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.

2.Персональні дані Користувача ніколи, за жодних умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов'язаних із виконанням чинного законодавства.

3. У разі виявлення неточностей у персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом надсилання на адресу електронної пошти веб- сайту https://expansion.pw office@nailuna.com.ua з позначкою «Актуалізація персональних даних».

4. Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, надіславши Nai Lu Na by Anastasia Ivanova повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу hello.expansion.pw@gmail.com з позначкою «Відгук згоди на обробку персональних даних».

Транскордонна передача персональних даних

1. Веб- сайт https://expansion.pw до початку здійснення транскордонної передачі персональних даних зобов'язаний переконатися, що іноземною державою, на територію якої передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб'єктів персональних даних.

2. Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, що не відповідають вищезазначеним вимогам, може здійснюватися лише у разі наявності згоди у письмовій формі суб'єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних та/або виконання договору, стороною якого є суб'єкт персональних даних.                                             

Заключні положення

1. Користувач може отримати будь-які роз'яснення щодо питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до веб- сайту https://expansion.pw за допомогою електронної пошти hello.expansion.pw@gmail.com.

2. У цьому документі буде відображено будь-які зміни політики обробки персональних даних веб- сайту https://expansion.pw . Політика діє безстроково до заміни її новою версією.